Yalnızca DİNİ içerik > Bir de bunu dinle

Tilavet, Kıraat, Tertil farkları

(1/1)

MASI:Tilavet, Kıraat, Tertil farklarıKUR-AN'ın ANA İLKELERİ
Hakkı Yılmaz

Alak, İkra, Tilavet, Kıraat, Tertil
Bismi, B'nin anlamları.
Zahid'lik, ziyade (fazla oluş)

En basit okuma TİLAVET,
Daha üst okuma KIRAAT,
Okumanın zirvesi TERTİL dir.

TİLAVET; (tekrarlamak, öğretmek, izini takip etmek)
Sen onlara İbrahim'in haberini hatırlat (burata tilavet, aktarmak, tekrarlamak, hatırlatmak)

Enam suresi 151 152 153
Gelin rabbinizin size neleri haram kıldığını tilavet edeyim. (Burada tilavet okumak, öğretmek, talim, bir şeyin muhataba ulaştırılması)
Ay güneşi tilavet eder (peşisıra takip etmesi)

Hud Suresi 17
Rabbinden bir belge üzerine olan ve sonra onu da bir şahidin tilavet ettiği adam şunun gibi midir ..(Burada tilavet takip etmek)

Şems Suresi 1 ve 2 ayeti
Aya da yemin olsun güneşi tilavet ettiği zaman (takip)

Ankebut 45
Kitapdan sana vahyedileni tilavet et ve namazı kıl (kitaptan vahyedilenin gerektiğini yerine getir)
Ay güneşi tilavet etmesi de aynı anlama gelir, ışığı alması.

KIRAAT, (tefekkür ve tedebbür kısmı, tedebbür işin arka kısmı)
Aklın okuması, düşüncenin harakete geçirilmesi. İKRA.
Kur'an Kıraat edildiği zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.
Sad 29 , Nisa 82, Muhammed 27, Müminün 86
Kitâbun enzelnâhu ileyke mubârakun li yeddebberû âyâtihî ve li yetezekkere ulûl elbâb(elbâbi).
Sad 29
1. kitâbun : kitap
2. enzelnâ-hu : onu biz indirdik
3. ileyke : sana
4. mubârekun : mübarek
5. li yeddebberû : tedebbür etsinler
6. âyâti-hi : onun âyetleri
7. ve li yetezekkere : ve tezekkür (hatırlama) etsinler diye
8. ulû el elbâbi : ulûl'elbâb  kimseler
Bu sana indirdiğimiz kitap bir bereket kaynağıdır (bereket dişil bir kelimedir, doğuran, fikir üreten, çoğaltan) Ayetlerini tedebbür etsinler, ve ulul elbab öğüt alacak. (Meselenin köküne inmek)

Müzemmil: Vahiyle bulışmak isteyen adam.

TERTİL,
Kuranlaşarak Kur'anı okumak.


Mehmet Okuyan


Kıraat (anlayarak okuma) öncesi ŞEYTAN'dan ALLAH'a sığın.
NEBİ OLSAN da..


Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git