Yalnızca DİNİ içerik > Bir de bunu dinle

Din TARİHİ - Çelişkiler TARİHİ

(1/1)

MASI:
Din TARİHİ - Çelişkiler TARİHİ

Gavurluk Peşinde Değilim, Halının Altına Süpürdüklerinizi Temizliyorum
Mustafa Öztürk
https://twitter.com/ozturktefsir/status/975263735437766656Gavurluk Peşinde Değilim, Halının Altına Süpürdüklerinizi Temizliyorum

Klasik din yorumumuzda büyük çelişkiler var. Önce “Kur’an’a göre insanın gaybi alanla ilgili söz söyleme yetkisi yoktur, burada ictihad değil teslimiyet konuşur” derler; sonra da “Kur’an’da ayetlerin sıralaması Levh-i Mahfuz’daki tertibin aynısıdır” derler. Sanki gitmiş Levh-i Mahfuz’u görmüşler.

Çelişkileri büyük bir çelişkisizlik olarak gösterme gibi bir tavır da mevcut. Bu klasik din yorumu bir taraftan Kur’an’ın tek harfine bile halel gelmediğini, günümüze tıpatıp geldiğini söyler ama sonra da Hz. Ömer’in “insanların, “Kur’an’a bir şey ekliyor” demeyeceğini bilsem vallahi de bu ayeti yazardım; resulullah senelerce bize namazda bu ayeti okudu, hükmü gereğince recm de yaptık” dediğini nakleder. Hatta bir ayeti, keçinin yastığın altından alıp yediğini de kabul eder. Çünkü bu, Buhari ve Müslim gibi saygın hadis kitaplarında geçer. Buhari’ye kıyamaz, Kur’an’a da kıyamaz; böyle olunca da çelişki yokmuş gibi davranır.

Hz. Peygamber’in, ayet geldiğinde katibi hemen çağırıp yazdırdığını ve “al bu ayeti şu surenin şurasına koy” dediğini söyler. Gün be gün 114 sure ve o kadar ayet tasnif edilip klasörlenmiş gibi konuşur. Bunların hurma yapraklarına, develerin kürek kemiğine, yassı taşlara yazılıp saklandığını iddia eder ancak o kadar ayetin yazıldığı taşın, yaprağın, kemiğin kaç kamyonluk malzeme olacağına, bu kadar malzemenin nasıl tasnif edilebileceğine dair mantıkî bir açıklama yapamaz, sanki o devirde bilgisayar varmış gibi konuşur.

Bu çelişkilerle kimse hesaplaşmıyor. İstanbul’u helikopterden seyreder gibi manzaranın keyfi çıkarılıyor. Bir de Gaziosmanpaşa’ya, Okmeydanı’na gidin bakalım. İşte ben oralarda dolaşıyorum, o zaman çıkıyor bunlar. Bu çelişkileri de gavurluk olsun diye anlatmıyorum. Aç ekşi sözlük’ü, Müslümanlara sorulan 91 soruyu cevapla, ondan sonra konuş. Ümmet-i Muhammed’in değerlerinin, namusunun, şerefinin istiskale uğramasına gönlüm razı olmuyor. Ama buna rağmen bu ümmetin çocukları bana, gavurun yaptığından daha kötüsünü reva görüyor ya; olsun.

Kur’an’la hem dem olmak isteme gibi iyi bir niyeti olan herkes Kur’an’dan aforizma veya itikat üretmeyi bırakıp bu çelişkilerle hesaplaşmaya başlayınca Hz. Peygamber’in hayatını Kur’an’la buluşturmayı öğrenecek.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git