Gönderen Konu: ONLINE ESKI ve YENI Ahit ( bu günkü halleri ve kabulleri ile )  (Okunma sayısı 297 defa)

MASI

  • Faydalan Bu Zat'dan
  • *****
  • İleti: 4552
    • OKUDUN MU
Bu günkü halleri ve kabulleri ile ONLINE ESKI ve YENI Ahit

Farklı Kaynaklar - Linkler
https://christiananswers.net/turkish/bible-tr/home.html
https://incil.info/
https://www.wordproject.org/bibles/tr/
https://www.kutsalkitap.org/online-kutsal-kitap/

Eski Ahit (Museviler ve İseviler Eski Ahit'i kabul eder)
"Eski Antlaşma" menüsü altında  https://christiananswers.net/turkish/bible-tr/home.html

Örnek
Tevrat
https://christiananswers.net/turkish/bible-tr/tr-gen1.html
https://www.kutsalkitap.org/online-tevrat-oku/

Zebur
https://christiananswers.net/turkish/bible-tr/tr-psa1.html
https://www.kutsalkitap.org/online-zebur-oku/

Yeni Ahit (Yeni Ahit'i Museviler kabul etmez, İseviler kabul eder)
Diğerleri "Yeni Antlaşma" menüsü altında
Matta https://christiananswers.net/turkish/bible-tr/tr-mat1.html
Markos https://christiananswers.net/turkish/bible-tr/tr-mark1.html
Luka https://christiananswers.net/turkish/bible-tr/tr-luke1.html
Yuhanna https://christiananswers.net/turkish/bible-tr/tr-john1.html
Elçilerin İşleri https://christiananswers.net/turkish/bible-tr/tr-acts1.html

https://www.kutsalkitap.org/online-incil-oku/

Tevrat Özeti
Tevrat Musa Peygamber’in yazmış olduğu 5 kitaptan oluşur. Bu kitaplar Yaratılış, Mısır’dan Çıkış, Levililer, Sayılar ve Yasa’nın Tekrarı olarak adlandırılır.

Yaratılış Kitabı’nda Evrenin ve Dünyanın, Adem ve Havva’nın ilk insanlar olarak Tanrı benzeyişinde yaratılışından, ilk günah ve insanın düşüşünden bahseder. Nuh Tufanı’ndan ve ayrıca İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf’tan bahseder.

Mısır’dan Çıkış Kitabı Yusuf’un Mısır’da yaşayan soyunun yaşadıkları zorlukları ve Tanrı’nın halkını Mısır’daki kölelikten kurtarıp nasıl kendi halkı yapmak için kutsal kılmaya çalıştığından bahseder. Tanrı’nın Musa aracılığyla halkına uyması için verdiği On Emir ve diğer buyrukları da bu kitapta geçer.

Levililer Kitabı, Kahin soyu olan Levililerin yaşayış ve sorumlulukları, tapınma düzeni vs. gibi ibadet için gereken şeylerin nasıl hazırlanması gerektiğinden bahseder.

Çölde Sayım’da İsrail halkının Sina Dağı’ndan Moav’a ve daha sonrasında Kadesh-Barnea’ya göç sırasında başına gelenlerden bahseder.

Yasa’nın Tekrarı Kitabı, Musa son 40 yılın önemli olaylarından bahsediyor. On Buyruk tekrarlanıyor, Tanrı’nın halkıyla yaptığı anlaşma hatırlanıyor ve Yeşu Musa’dan sonra İsrail halkının önderi olarak atanıyor.


Zebur Özeti

Zebur – Mezmurlar olarak bilinir; ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılan Mezmurlar İsrail halkı için bir tapınma ve dua kitabıydı.

Zebur (Mezmurlar)’da yer alan ilahiler değişik sınıflara ayrılır: Yüceltme ve ibadet ilahileri, ağıtlar; yakarış, yardım, kurtuluş duaları; bağışlanma yalvarışları; Tanrı’nın bereketine karşı şükretme ilahileri; düşmanlarının Tanrı tarafından cezalandırılması için edilen dualar. Bu dualar bireysel ya da ulusal olarak düşünülebilir. Bazı ilahiler ve dualar bir kişinin en derin hislerini yansıtırken, bazıları da Tanrı’nın seçtiği halkın hislerine ve ihtiyaçlarına tercüman olur.

Mezmurlar aslında şiir kitabıdır ve her edebi metin gibi kendine özgü yapısal özellikleri vardır. Bunlardan en önemlisi 1. dizede ele alınan konuyu 2. veya 3. dizede değişik şekillerde tekrarlayan paralelizmdir.


İncil Özeti
İncil Hristiyanlık’ta Yeni Anlaşma olarak geçer. Tevrat, Zebur ve diğer peygamberlik kitapları Eski Anlaşma (Eski Ahit) olarak adlandırılırken İncil, Yeni Anlaşma (Yeni Ahit) olarak adlandırılır.

Anlaşma kavramını biraz daha açmamız gerekecek. Eski ve Yeni olarak nitelendirilen iki anlaşmanın varlığı aslında iki değişik anlaşma şeklinde değil birbirini tamamlayan anlaşmalar olarak anlamlandırılmalıdır.

Tek olan Tanrı’nın bir tek kurtarış planı vardı. Eski Anlaşma’da Tanrı bu plana İsrail halkıyla başlıyor ancak nihayi hedef tüm ulusların kurtuluşuydu. Dolayısıyla Eski Anlaşma’da küçük bir halkla başladığı kurtuluş planı Yeni Anlaşma’da Mesih aracılığıyla tüm dünyaya yayılır.

İsa Mesih’in Çarmıh’ta “Tamamlandı!” dediği O’nun yeryüzünde kısa bir süre için yaptığı hizmeti kapsıyorsa bile aslında sonsuz lütuf sahibi Tanrı’nın çağlar boyunca tasarladığı planın bir sonucudur. İsa Mesih’in Matta 5:17’de söylediği gibi “Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmaya geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim”. İşte İsa Mesih’in çarmıhta “Tamamlandı!” diye haykırdığı tam da buydu. Eski ve Yeni Anlaşma İsa Mesih’te vücut buldu ve tamamlandı.

İncil’in ilk dört kitabı İsa Mesih’in yeryüzündeki hayatı ve hizmetiyle ilgili biyografik kitaplardır. Bunlar sırasıyla Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. Bu kitaplardan sonra Luka’nın yazmış olduğu Elçilerin İşleri kitabı ilk Hristiyanlar’ın mücadelelerini ve evrensel kilisenin kuruluşunu anlatıyor. Elçilerin İşleri sonrasında Pavlus, Petrus, Yakup ve Yuhanna’nın yazmış olduğu mektuplar gelir. Bu mektuplar ilk kiliselere tavsiye ve öğretiş amacıyla yazılmıştır, ancak hem Tanrı Sözü olması dolayısıyla hem de içerdiği konular ve İsa Mesih’in sevgisi ve lütfunu işleme biçiminden dolayı günümüzde gerek kilisenin gerekse bireysel olarak tüm Hristiyanlar’ın önemli bir kaynağıdır. En son kitap Esinlenme’dir. Esinlenme’de genel olarak apokaliptik bir anlatımla Tanrı esiniyle son günlerin, son yargı gününün bir tasviri yapılır.